Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

OLIC

Het Obesity Lifestyle Intervention Centre (OLIC) zet zich in voor de strijd tegen kinderovergewicht en obesitas. Het OLIC bestaat uit drie centra:

  1. Het OLIC Medisch Centrum richt zich op het uitvoeren van zorg voor kinderen met obesitas. De activiteiten van het Medisch Centrum vinden plaats op de afdeling Kindergeneeskunde in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch, zowel mogelijk in samenwerking met de partners in de keten volgens het stepped and matched care principe.
  2. Binnen het OLIC Innovatie Centrum worden producten, diensten en behandelmethodieken gericht op het ondersteunen of stimuleren van leefstijlverandering ontwikkeld en getest, in samenwerking met het bedrijfsleven en publieke organisaties.
  3. Het OLIC Kennis Centrum maakt kennis op het gebied van overgewicht en obesitas toegankelijk voor  professionals in de zorg en het bedrijfsleven die een rol (willen) spelen in de bestrijding van kinderobesitas.

 

Een van de projecten die alle drie de centra raakt is de proeftuin Ketenaanpak overgewicht bij kinderen. Enerzijds staat hierin het realiseren van de samenwerking tussen onderwijs, jeugdgezondheidszorg, huisartsen, kinderartsen en sociale wijkteams / basisteams jeugd en gezin centraal. Anderzijds draagt de proeftuin bij aan het verder professionaliseren van de zorg voor kinderen met overgewicht.

 

Contact

Voor meer informatie over OLIC of de proeftuin kunt u een e-mail sturen naar olic@jbz.nl.


Zoeken

Print