Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Aanmelding of mutaties 1e lijns verloskundige

U wilt zich aanmelden als 1e lijns verloskundige bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Sinds 1 januari 2017 is een aantal zaken veranderd die van invloed zijn op de toelating van verloskundigen tot het ziekenhuis:

 

1. Er is een nieuwe landelijke modelovereenkomst gekomen.

2. De fiscale wetgeving is gewijzigd (VAR verklaringen en dergelijke)

3. De WkkgZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de Zorg) is per 1 januari 2016 ingevoerd.

4. Het JBZ is sinds februari 2017 JCI-geaccrediteerd.

 

De wet brengt met zich mee dat wij als ziekenhuis ons moeten vergewissen dat iedereen die in het JBZ werkt, ook zorgverleners niet in loondienst van het ziekenhuis, de juiste papieren heeft en van onbesproken gedrag is. Vandaar dat wij hebben besloten om strenger te controleren op de BIG- registratie en de herregistratie.

 

Daarnaast dient het JBZ per 1 januari 2017 een schriftelijke overeenkomst te hebben met alle zorgverleners die voor of bij hen werken. In deze overeenkomst staan normen waaraan de zorgverlener moet voldoen, waardoor de zorgaanbieder kan instaan voor de kwaliteit van de zorg en een goede afhandeling van klachten.

 

De JCI-accreditatie brengt met zich mee dat er strengere regels komen voor het toelaten van derden tot het ziekenhuis en bovendien dat wij een goede administratie moeten inrichten voor (externe) medewerkers die niet in loondienst zijn van het JBZ.

 

Toelatingsovereenkomst

Vanwege al deze maatregelen heeft het JBZ daarom een toelatingsovereenkomst (TLO) opgesteld voor 1e lijns verloskundigen die gebruik maken van de verloskamers van het JBZ. Er is besloten om de nieuwe landelijke modelovereenkomst te hanteren. Wij hebben er vertrouwen in dat de nieuwe modelovereenkomst zoals deze is opgesteld door de koepelorganisaties en de landelijke vertegenwoordigers voor alle betrokkenen acceptabel is. In deze modelovereenkomst is in onze ogen voldoende rekening gehouden met uw onafhankelijke positie en zal de fiscale wetgeving geen bedreiging voor deze onafhankelijkheid vormen.


Om u de nieuwe toelatingsovereenkomst aan te kunnen bieden, dienen wij de volgende documenten van u te ontvangen:

 

1. Ingevuld en ondertekend formulier (externe) medewerkers niet in loondienst (zie bijlage 1).

 

2. Kopie van de laatste, op dit moment geldige BIG (her-)registratie toevoegen

NB het complete document, waaruit ook de datum van herregistratie blijkt). Dit document kunt u vinden als u inlogt met uw DIGID-account op www.bigregister.nl. U kunt het benodigde document vervolgens vinden onder ‘mijn registratie’ en vervolgens ‘mijn correspondentie’.

 

3. Kopie van het voorblad van een geldige maatschapsovereenkomst

Voor waarnemers of verloskundigen in loondienst van de praktijk graag een kopie van de arbeidsovereenkomst of waarnemingsovereenkomst toevoegen.

 

4. Ingevuld formulier gezondheidskundige screening (zie bijlage 2).

 

5. Ondertekende ‘Verklaring Verloskundigen Praktijk’ (zie bijlage 3).

 

6. NIL document ten behoeve van pre employment screening -

'Referentie check’ (zie bijlage 4).
In het kader van de vergewisplicht (Wkkgz) voeren wij voor iedere nieuwe medewerker binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis een pré-employment screening uit. Deze screening bestaat uit een bronverificatie van uw diploma en een referentiecheck bij de meest recente werkgever. Voor de diplomaverificatie zullen wij uw BIG-registratie controleren in het BIG-register. Voor de referentiecheck willen wij u vragen om het document in bijlage 4 (‘NIL Document ten behoeve van pre employment screening - Referentie check’) in te vullen met daarop vermeld twee referenten, bijvoorbeeld uw leidinggevende, supervisor of P&O contactpersoon.

 

7. Formulier nieuwe verwijzer (zie bijlage 5).

Om te kunnen verwijzen naar het JBZ, wordt u toegevoegd aan de artsentabel. Hiervoor hebben we een aantal gegevens van u nodig (zoals de AGB-code, zodat wij in Vektis uw gegevens kunnen checken).

 

Verlenging

Wanneer de aanmelding verloopt en deze wilt u verlengen, dan vragen we u opnieuw het formulier 'Aanmelding NIL verloskundige (bijlage 1) in te sturen Vul hierop uw achternaam in en de nieuwe start- en einddatum en onderteken het formulier. U ontvangt dan een aangepaste TLO ter ondertekening. zodra wij deze weer retour hebben ontvngen, wordt de verlenging verwerkt.

 

Wijziging van praktijk

Indien u verandert van praktijk, willen wij dit graag weten. Hiervoor dient u een verklaring van de nieuwe praktijk (bijlage 3) en het formulier 'nieuwe verwijzer' (bijlage 5) aan te leveren. De TLO blijft geldig wanneer wij de nieuwe verklaring hebben ontvangen. Op het formulier 'nieuwe verwijzer' is het ook relevant dat u de juiste praktijkgegevens invult.

 

De documenten dienen ingediend te worden bij Personeel en Organisatie van het JBZ. Indien u de formulieren per mail wilt retourneren, dan wil ik u vragen de formulieren te sturen naar personeelenorganisatie@jbz.nl onder vermelding van ‘Toelatingsovereenkomst 1e lijns verloskundigen’.

 

Gelieve de documenten waar mogelijk als PDF bestand aan te leveren, zodat wij een goed leesbare scan ontvangen. Indien u de formulieren liever per post wilt retourneren, dan wil ik u vragen om de formulieren naar het volgende postadres te sturen:  

Jeroen Bosch Ziekenhuis
T.a.v. afdeling Personeelservice, Bouwlaag H6, t.a.v. mw. G. Verkuijlen
Antwoordnummer 247

5200 WB ’s-Hertogenbosch

Na ontvangst van alle relevante documenten kunnen wij de TLO opstellen. Die sturen wij ter ondertekening aan u toe. Na ondertekening van de TLO kunt u werken in het ziekenhuis.

 

Voor eventuele vragen kunt u mailen naar personeelenorganisatie@JBZ.nl

 

 

 

 


Zoeken

Print