Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

De gezichten van OLIC

Edgar van Mil
Meer dan 20 jaar is Edgar van Mil actief in wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg en zet hij zich in voor een betere diagnostiek en behandeling voor kinderen met obesitas. Zowel in binnen- als buitenland fungeert hij als expert voor commissies, instituten en verenigingen.

 

Sinds 2007 is Van Mil  als kinderarts-endocrinoloog verbonden aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis. In samenwerking met anderen heeft hij diverse projecten en onderzoeken gestart waaronder de studie ’Lekker in je Vel’. Deze studie is samen met gemeente en zorgverzekeraar CZ opgezet. Een project gericht op het realiseren van leefstijlverandering in het gezin door inzet van groepscoaching in de wijk. Inmiddels is dit project in de afrondende fase en heeft het zijn vervolg gekregen in project Coaching op Leefstijl (CooL) van CZ. Met de Universiteit van Maastricht werkt Van Mil samen binnen ‘Kracht Voor Kracht’, een ZonMw gesponsorde studie gericht op het versterken van de spierkracht van obese jongeren, ter verbetering van hun lichaamssamenstelling en cardiovasculair risicoprofiel. Verder coördineert Van Mil een van de drie onderzoeksthema’s binnen de vakgroep Kindergeneeskunde van het JBZ met de titel ‘Behoud van cardiovasculaire gezondheid’. Naast obese patiënten gaat het hier om kinderen met een nierziekte, diabetes, familiale hypercholesterolemie (sterk verhoogd cholesterol- gehalte) en ex-dysmaturen (te laag geboortegewicht). Ten slotte is hij namens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde partnervertenwoordiger in het Partnerschap Overgewicht Nederland. Als initiatiefnemer van OLIC heeft hij het doel om zorg, overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven met elkaar te verbinden.

In maart 2015 heeft Edgar van Mil samen met Arianne Struik, ontwikkelingspsychologe en systeemtherapeute, het boek ‘Overgewicht en obesitas bij kinderen. Verder kijken dan de kilo’s’ uitgebracht. Zij betogen dat overgewicht meestal geen ziekte is, maar een normale reactie van het lichaam op een abnormale omgeving. Edgar en Arianne gaan in op de samenhang tussen overgewicht en psychische problemen en de aanpak daarvan. Dit boek is geschreven voor alle professionals in de gezondheidszorg, zoals jeugd- en kinderartsen, huisartsen, verpleegkundigen, diëtisten, maatschappelijk werkers, psychologen en fysiotherapeuten. Daarnaast is het een nuttig naslagwerk voor het gezin zelf.

Meer over het boek ‘Overgewicht en obesitas bij kinderen. Verder kijken dan de kilo’s’ 
Meer over Edgar van Mil in de rubriek ‘Ken je dokter’


Marian Sijben
Marian Sijben richt zich al jaren op projecten rondom overgewicht en gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren. Marian is betrokken bij diverse projecten op dit gebied binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch. Veel van deze projecten voert zij uit vanuit OLIC.

 

Marian is als programmamanager van OLIC verantwoordelijk voor verdere professionalisering van het Medisch, Innovatie en Kennis Centrum. Haar werkzaamheden en inzet voor OLIC hebben bijgedragen aan het ontstaan van de proeftuin Ketenaanpak overgewicht kinderen in ’s-Hertogenbosch, waar zij momenteel het projectmanagement voor uitvoert.

Marian is als bedrijfskundige jarenlang in de zakelijke dienstensector actief geweest als projectmanager procesinrichting en implementatie. Opgedane kennis en kunde past ze nu toe in het zorgdomein van overgewicht en obesitas bij kinderen.

m.sijben@jbz.nl
06-52333013

 


Zoeken

Lees voorLees voor | Print