Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Behandelingen

Behandelingen MS Behandelcentrum

Multiple Sclerose (MS) is een grillig divers ziektebeeld. Er is een groot palet aan klachten die vaak wisselend optreden. Er is geen standaardbehandeling voor MS-patiënten. Omdat MS overal in het lichaam klachten kan veroorzaken, kan de neuroloog u verwijzen naar een andere specialist, bijvoorbeeld een uroloog, oogarts of revalidatiearts. MS is helaas niet te genezen maar er zijn wel mogelijkheden om de ziekte af te remmen en klachten te verminderen.


Een behandeling kan gericht zijn op:

- Het afremmen van de ziekte
- Het stoppen van een aanval
- Het bestrijden van de symptomen
- Revalidatie


Het afremmen van de ziekte

Dit gebeurt met behulp van de zogenaamde aanvalsverminderende medicatie.

Er zijn de laatste jaren veel mogelijkheden om te behandelen bij gekomen en andere behandelingen worden weer minder toegepast.

In het JBZ heeft de mogelijkheid om alle geregistreerde behandelingen aan te bieden. De neuroloog en MS Verpleegkundige bespreken met u waar u voor in aanmerking komt.
 

Het stoppen van een aanval /schub

Hiervoor wordt meestal het medicijn methylprednison voorgeschreven. Dit is een infuusbehandeling die in principe poliklinisch plaatsvindt. Het is mogelijk dat u hiervoor opgenomen wordt op de verpleegafdeling of om de behandeling gedeeltelijk thuis te krijgen. U kunt dit met de MS verpleegkundige bespreken.

 

Het bestrijden van symptomen /chronische klachten

Ook hiervoor worden medicijnen voorgeschreven. Deze medicijnen zijn gericht op het bestrijden van specifieke klachten zoals vermoeidheid, spasmen, neerslachtigheid, problemen met plassen, obstipatie en pijn. Een afweging is of het effect van het middel opweegt tegen het optreden van bijwerkingen ervan.

Klachten kunt u verder bestrijden door het volgen van verschillende vormen van therapie, het wijzigen van de levensstijl, het gebruik maken van tips voor het dagelijks leven en het volgen van therapie om met de klachten om te leren gaan.

 

Advies: bespreek met uw huisarts, neuroloog of MS-verpleegkundige welke klachten u ervaart. Zij kunnen dan samen met u bepalen welke therapie het beste past om uw klachten zo goed mogelijk te verhelpen.

 

Revalidatie

Als u hiervoor in aanmerking komt, biedt revalidatiecentrum Tolbrug in ’s-Hertogenbosch de mogelijkheid om een specifiek revalidatieprogramma te volgen voor mensen met MS. Hierbij zijn de volgende behandelaars betrokken: fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker en logopedist. De revalidatiearts is coördinator van de behandeling.

 

Alternatieve behandelmethoden

Sommige patiënten voelen zich goed bij een alternatieve behandeling. Het is belangrijk om de samenwerking met de neuroloog en de huisarts in dit geval niet op te zeggen! (Alternatieve) behandelaars die beweren dat ze MS kunnen genezen, dient u te wantrouwen.

 

Stamceltransplantatie

Momenteel is er in de media veel aandacht voor stamcelstansplantie (HSTC) bij MS. Deze behandeling wordt in Nederland niet uitgevoerd. Het MS centrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis kan u ook niet helpen om in aanmerking te komen voor deze behandeling. Onze eigen patiënten zullen wij wel helpen bij het verzamelen van informatie en het uitvoeren van de nacontroles. Voor meer informatie over stamceltransplantatie bij MS kijkt u op de website van Stichting MS Research.

 


Zoeken

Print