Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Stages in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een groot opleidingsziekenhuis en aangesloten bij de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Naast hoogwaardige patiëntenzorg behoren ook opleiding en onderzoek tot de kerntaken van het JBZ. Het JBZ biedt jaarlijks vele studenten een stageplaats.Het JBZ heeft met verschillende opleidingsinstituten in de regio afspraken over stageplaatsen voor een aantal opleidingen. Dit betekent voor studenten van andere opleidingsinstituten dat er geen mogelijkheden zijn voor stageplaatsen.

 

Een overzicht van de stagemogelijkheden in het JBZ (klik op onderwerp voor meer informatie):

Verpleegkunde
Doktersassistente
SPH (Social Work)

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (Social Work)
Psychologie

Tolbrug Specialistische Revalidatie
Medische Microbiologie / Moleculaire Diagnostiek
Laboratorium Klinische Chemie
Communicatie

Techniek / Logistiek
Beveiliging

HRM
ICT
Apotheek
Verloskunde
Maatschappelijke stage / Beroeps oriënterende stage

(Technische) bedrijfskunde

Operatiekamer opleidingen en stages

 

Verpleegkunde
Het JBZ biedt MBO BOL stageplaatsen aan voor studenten die de opleiding volgen bij het Koning Willem 1 College (KW1C). Daarnaast biedt het JBZ HBO stageplaatsen aan voor de HBO voltijd opleiding voor studenten die de opleiding volgen bij Avans Hogeschool.

 

Doktersassistente
Het JBZ heeft alleen stageplaatsen voor de opleiding doktersassistente van het Koning Willem 1 College. Toewijzing van stageplaatsen loopt via het stagebureau van het KW1C.

 

SPH (Social Work)
De kinderafdeling in het Jeroen Bosch Ziekenhuis biedt jaarlijks stageplaatsen aan voor 3e jaars studenten van Avans Hogeschool s’ Hertogenbosch. Voor informatie en stageverzoeken, Joyce Brouwers, Pedagogisch hulpverlener, j.brouwers@jbz.nl (voor het schooljaar 2018-2019 zijn alle plaatsen al ingevuld)

 

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (Social Work)
De afdeling Medisch Maatschappelijk werk biedt jaarlijks stageplaatsen aan voor studenten 3e en 4e jaars Avans Hogeschool. Stageverzoeken naar stage@jbz.nl. Voor schooljaar 2018-2019 zijn alle plaatsen ingevuld.

 

Psychologie
De afdeling Medische Psychologie, sectie Kinderen en Jeugd, heeft jaarlijks 2 stageplaatsen voor studenten van de universiteit Tilburg, medische master. Hierover worden afspraken gemaakt met de universiteit. Op Medische Psychologie, sectie Ouderen/Neuropsychologie, is er ook ieder jaar een stageplaats voor een student van de universiteit Tilburg, master medische psychologie/klinische neuropsychologie. Incidenteel is er een stageplaats voor studenten van andere universiteiten, verzoeken hiervoor kunnen gestuurd worden naar Meike Holleman, Gezondheidszorg Psycholoog, m.holleman@jbz.nl.

 

Tolbrug Specialistische Revalidatie
Binnen Tolbrug zijn jaarlijks stageplaatsen voor studenten van diverse opleidingen. De stages worden vorm gegeven middels het Interdisciplinaire ZIC. (Interdisciplinaire Zorg Innovatiecentrum)
Een Interdisciplinair Zorg Innovatie Centrum is een krachtige leer-, werk-, en zorgomgeving waar medewerkers en studenten van de diverse opleidingen interdisciplinair samenwerken rondom behandel- en leerprocessen van patiënten en waar continue aandacht is voor zorgverbetering, onderzoek en innovatie. Het betreft de volgende opleidingsinstituten en opleidingen, stageplaatsen worden toegewezen door de opleidingsinstituten:

  • Fontys Hogescholen: Fysiotherapie, Logopedie, Maatschappelijk werk
  • Hogeschool Zuyd: Ergotherapie
  • Hogeschool Windesheim: Bewegingsagoog/PMT
  • Universiteit Tilburg:  Medische Psychologie
  • Koning Willem 1 college: MBO-verpleegkunde
  • Avans: HBO-verpleegkunde, Master kinderfysiotherapie

Binnen de kinderrevalidatie bieden we ook plaatsen aan voor de master kinderfysiotherapie van AVANS mits er voldoende begeleidingscapaciteit is. Studenten IZIC hebben daarbij voorrang voor plaatsing boven deze masterstudenten. Voor overige stagevragen mail stage@jbz.nl

 

 

Medische Microbiologie/Moleculaire Diagnostiek
In het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn er stageplaatsen voor MLO  en HLO studenten. Voor informatie en stageverzoeken, Karin Oostelbos, unithoofd Medische Microbiologie, k.oostelbos@jbz.nl.

 

Laboratorium Klinische Chemie
Op het laboratorium KCH zijn stageplaatsen voor MBO studenten uit de regio (Eindhoven, Oss). Ook zijn er stageplaatsen voor HBO studenten. Voor informatie en stageverzoeken, Trudie van der Steeg, stafmedewerker, t.v.d.steeg@jbz.nl.

 

Communicatie
Op de afdeling Marketing, Communicatie & Customer Relations zijn jaarlijks stageplaatsen voor HBO en Universitaire studenten. Stageverzoeken kun je mailen naar communicatie@jbz.nl.

 

Techniek/Logistiek
Stageverzoeken voor technisch/logistieke opleidingen kunnen per mail naar de frontoffice van het Servicebedrijf frontoffice.fb@jbz.nl gestuurd worden.

 

Beveiliging
Bij de afdeling beveiliging zijn mogelijkheden voor HBO studenten Integrale Veiligheidskunde van Avans Hogeschool. Informatie en stageverzoeken, Jeroen Peijnenburg, unithoofd beveiliging, j.peijnenburg@jbz.nl.
Daarnaast zijn er stageplaatsen voor studenten van het Koning Willem 1 College opleiding MBO beveiliger 2. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de school.

 

HRM
In het JBZ zijn er mogelijkheden voor studenten opleiding HRM HBO en universitair. Voor informatie en stageverzoeken, afdeling Personeel en Organisatie, personeelenorganisatie@jbz.nl .

 

ICT
Op de afdeling M(medische)ICT zijn stageplaatsen voor studenten MBO ICT niveau 4 leerjaar 3 van het Koning Willem 1 college. Stageverzoeken naar mict-stagebegeleiding@jbz.nl.
Ook voor studenten HBO ICT zijn er mogelijkheden voor 3e en 4e jaars. Stageverzoeken sturen naar de beide unithoofden Jeroen van de Ven, je.v.d.ven@jbz.nl .

 

Apotheek
De ziekenhuisapotheek Noordoost-Brabant (ZANOB) biedt stageplaatsen voor de opleiding Apothekersassistente Koning Willen 1 College, opleiding HBO Farmakunde Utrecht en opleiding Farmacie Universiteit Utrecht. Voor informatie en stageverzoeken kan contact worden opgenomen met, Dr. Walter Hermens, ziekenhuisapotheker, w.hermens@zanob.nl.

 

Verloskunde
Op de afdeling Verloskunde/Gynaecologie zijn alleen stagemogelijkheden voor studenten van de opleiding Maastricht, voor de plaatsen zijn afspraken met de school. Op de afdeling Neonatologie zijn beperkt mogelijkheden voor een 3 weekse stage, stageverzoeken naar stage@jbz.nl.

 

Maatschappelijke stage/beroepsoriënterende stage
In het JBZ zijn geen mogelijkheden om maatschappelijke stages, snuffelstages en beroepsoriënterende stages van scholieren te faciliteren. Redenen hiervoor zijn onder andere de aangescherpte eisen m.b.t. de privacy van onze patiënten, steeds kortere en complexe categorieën patiënten en de beperkte begeleidingscapaciteit waarbij de prioriteit ligt bij de beroepsopleidingen.


Technische (bedrijfskunde)

Voor de HBO opleiding (technische) Bedrijfskunde heeft het JBZ een samenwerkingsverband met de Avans Hogeschool. Er zijn daarom alleen stage/afstudeermogelijkheden voor studenten Avans,  toewijzing van stageplekken loopt via Avans (projectmanager RUBIK).

 

Operatiekamer opleidingen en stages

Op het operatiekamercomplex van het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn diverse mogelijkheden voor opleidingen en stages. o.a. Anesthesiemedewerker, Operatieassistente, HBO-VT Anesthesiemedewerker, HBO-VT Operatieassistente, Medewerker Operatieve zorg, Recoveryverpleegkundige en Medewerker Medische Steriele Hulpmiddelen. Voor meer informatie over de opleidingen Anesthesiemedewerker en Operatieassistente , klik hier. Bij mogelijke vragen over opleidingen of stages op het operatiekamercomplex stuur een mail naar praktijkbegeleiding-OK@jbz.nl

 

 

Voor eventuele vragen of informatie over stagemogelijkheden kun je contact opnemen via stage@jbz.nl of telefonisch Peter van Loon, coördinator stagebureau 073-553 2063

 


Zoeken

Print