Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Extra aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking

maandag 10 juli 2017

Voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking is een bezoek aan het ziekenhuis vaak extra spannend. En dat geldt ook voor hun naasten of begeleiders. Daarom heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis begin dit jaar het protocol 'beleid voor mensen met een verstandelijke beperking' opgesteld. Hiermee willen we bereiken dat de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zo goed mogelijk aansluit op wat zij aan specifieke zorg nodig hebben. Vaak betekent dat simpelweg: maatwerk leveren.

 

De 17-jarige Tijmen moest onlangs voor een operatie naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Tijmen heeft een verstandelijke beperking en een ernstige vorm van autisme. Hij reageert heftig en vaak zelfs agressief op emoties en spanningen, vooral als hij die bij zijn moeder opmerkt. Stress in zijn omgeving maakt dat hij zich onveilig voelt. Een aantal weken voor de operatie meldden Tijmen, zijn moeder Yolanda en een extra begeleider zich voor een intake bij de PreOperatieve Screening (POS). Daar ging het bijna mis. Het lange wachten in een volle wachtruimte met daarin een huilende peuter werd teveel voor Tijmen. “Je zag hem steeds onrustiger worden”, blikt Yolanda terug. “Daarom nam onze begeleider Tijmen gauw mee de Boulevard op. Ik zou dan zelf het intakegesprek kunnen voeren.” 

 

Slaan
Maar toen Yolanda aan de beurt was, wilde de intakeverpleegkundige heel graag dat Tijmen er zelf bij kwam. “Ondanks mijn bezwaren dat hij verstandelijk gezien een kleuter is en bovendien heel erg uit zijn doen was.” Maar omdat de intake ook bedoeld is om de zorgbehoefte in te schatten op de afdeling, en bijvoorbeeld na te gaan hoe de patiënt contact maakt, werd Tijmen er toch bij gehaald. Hij bemerkte onmiddellijk de spanningen bij zijn moeder en begon om zich heen te slaan. De intakeverpleegkundige schrok ervan. Het gesprek werd vervolgens alsnog alleen met Yolanda gevoerd.

 

Zo vroeg mogelijk
Gelukkig werd er verder juist heel goed meegedacht door de PreOperatieve Screening. Yolanda: “Een opname op de afdeling Dagbehandeling zou voor mijn zoon heel erg onrustig zijn: een komen en gaan van kinderen, heel veel prikkels, heel veel emoties. Daarom stelde de POS-medewerker voor om hem op de veel rustigere Kinderafdeling op te nemen.” De operatie werd bovendien zo vroeg mogelijk gepland. Dat was erg prettig omdat Tijmen nuchter moest zijn zonder dat hij begrijpt waarom. Yolanda: “Wat ook zo fijn was: ik mocht hem vooraf zelf thuis temperaturen en paracetamol geven, iets wat normaal gesproken op de afdeling gebeurt. Zo konden wij een uur later dan gebruikelijk naar het ziekenhuis komen. Dat scheelde enorm in het opbouwen van spanning.”

 

Narcose
Ook de operatie zelf ging voorspoedig. Zowel Yolanda als de extra begeleider was aanwezig bij de voorbereidingen en bij het toedienen van de narcose. Yolanda had bij de PreOperatieve Screening gevraagd of de anesthesist kordaat en duidelijk kon zijn richting Tijmen. Bij zo’n benadering voelt haar zoon zich het veiligst. Verder was afgesproken om de narcose toe te dienen via een infuusnaaldje. Prikjes zijn voor Tijmen geen enkel probleem, terwijl narcose ‘via een kapje’ in het verleden voor grote paniek had gezorgd. Toen vervolgens een OK-medewerker nog gauw een klein grapje maakte, ging Tijmen zelfs in een opperbeste stemming onder zeil.

 

Op rolletjes
In het protocol ‘Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’ is niet voor niets een van de belangrijkste adviezen: maak gebruik van de ervaringsdeskundigheid van familie/begeleiders. Verpleegkundige Annemie van den Heuvel, medeschrijver van het protocol: “Familie weet vaak heel goed wat er nodig is aan specifieke zorg. Zij kunnen ook aangeven hoe de patiënt het beste benaderd kan worden, want ieder mens met een verstandelijke beperking is uniek. In het protocol staan kort een aantal tips en adviezen voor zorgverleners op een rijtje gezet, per fase in het zorgproces. Het gaat er uiteindelijk om dat je op ieder moment zorg op maat levert.” Gelukkig gebeurt dat ook vaak al in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Zoals bij Tijmen. Zijn operatie liep op rolletjes. Of, zoals Yolanda samenvat: “Mijn kind ging lachend het ziekenhuis in en kwam er lachend weer uit.”

 

 

Extra informatie voor ouders, familieleden en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking is te vinden op deze pagina en in de informatiefolder.


Zoeken

Print