Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Ouderen met gebroken heup behandeld in nieuw centrum JBZ

dinsdag 11 juli 2017

Ouderen van 70 jaar of ouder die een gebroken heup hebben, worden in het Jeroen Bosch Ziekenhuis voortaan behandeld in het centrum voor Geriatrische Traumatologie. Het gaat dan om ouderen die veelal ook andere aandoeningen hebben zoals diabetes mellitus, COPD, Parkinson of dementie en daarmee extra kwetsbaar zijn. Het doel is om zorg op maat te leveren, gericht op de individuele behoeften en wensen van de patiënt. Daarbij is er oog voor de hele mens niet alleen voor de gebroken heup. Het JBZ is de eerste in Brabant en één van de weinige ziekenhuizen in Nederland die dit concept introduceert.

 

Ouderen met een gebroken heup en andere aandoeningen ondervinden vaak negatieve gevolgen van een ziekenhuisopname. Te denken valt dan aan een infectie of acute verwardheid.  Door deze complicaties gaat de gezondheid zodanig achteruit dat soms zelfstandig wonen niet meer mogelijk is. In het centrum bundelen Geriatrie, Traumachirurgie en Orthopedie hun kennis en kunde om negatieve gevolgen van een ziekenhuisopname zoveel mogelijk te voorkomen. Hierdoor blijft de zelfredzaamheid meer behouden en kan een groter deel van de ouderen weer naar hun oude woonsituatie terugkeren.

 

Snel uit bed en bewegen
Na de operatie worden patiënten gestimuleerd om zo snel mogelijk uit bed te komen en weer te bewegen. Dit gebeurt onder begeleiding van verpleegkundigen, fysio- en ergotherapeuten. Beweging biedt veel voordelen. Zo blijven conditie en spierkracht zoveel mogelijk behouden en wordt het dag en nachtritme zo min mogelijk verstoord. In de huiskamer kunnen patiënten samen eten en de krant lezen, een spel doen of naar muziek luisteren. Deze activiteiten zijn een belangrijk onderdeel van de behandeling. Ze sluiten namelijk in veel gevallen aan bij hun thuissituatie en dragen daardoor bij aan het herstel.


Zoeken

Lees voorLees voor | Print